مجازات فریب در ازدواج

مجازات فریب در ازدواج

مجازات فریب در ازدواج ازدواج به عنوان یکی از مهمترین قراردادهای حقوقی در جوامع تلقی می‌شود و دارای اهمیت زیادی […]

دادگاه حقوقی و صلاحیت آن

دادگاه حقوقی و صلاحیت آن

دادگاه حقوقی و صلاحیت آن دادگاه حقوقی در ایران وظیفه رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی را داراست. این دادگاه‌ها

ولایت قهری مادر چیست؟

ولایت قهری مادر چیست؟

ولایت قهری مادر چیست؟ ولایت قهری یک مفهوم حقوقی در قانون اسلامی و برخی از قوانین مرتبط با خانواده و

اهلیت و انواع آن

اهلیت و انواع آن

اهلیت و انواع آن در حقوق، اهلیت یک مفهوم مهم است که به توانایی یک فرد برای انجام اعمال حقوقی

تعیین قیم و موارد آن

تعیین قیم و موارد آن

تعیین قیم و موارد آن قانون مدنی و مفاهیم شرعی مختلفی برای حمایت از محجوران و افرادی که نیاز به

قتل شبه عمد و مجازات آن

قتل شبه عمد و مجازات آن

قتل شبه عمد و مجازات آن در قانون اسلامی و قانون مجازات کشورهایی که از مبانی اسلامی الهام می گیرند،

اشتباه در درج نام خوانده

اشتباه در درج نام خوانده

اشتباه در درج نام خوانده در این مبحث می‌خواهیم در خصوص اینکه اگر نام خوانده را به اشتباه در دادخواست

رزرو مشاوره