وکیل برای تقسیم ترکه
فهرست مقالات

وکیل برای تقسیم ترکه

در واقعیت، استفاده از وکیل برای امور انحصار وراثت و تقسیم ترکه می‌تواند به شدت مفید و موثر باشد، به ویژه اگر وراث درگیر مسائل قانونی و متوهم به یک فرد ماهر در این زمینه نیاز داشته باشند. مزایای استفاده از وکیل برای تقسیم ترکه عبارتند از:

 1. تخصص حقوقی: وکیل با تخصص و تجربه در امور انحصار وراثت و تقسیم ترکه، می‌تواند بهترین راه حل‌ها و استراتژی‌ها را ارائه دهد.
 2. حفاظت از منافع: وکیل می‌تواند منافع و حقوق ورثه را حفظ کرده و در تقسیم ترکه به بهترین نحو ممکن کمک کند.
 3. نمایندگی در دادگاه: وکیل می‌تواند وارثان را در دادگاه نمایندگی کرده و از طرف آن‌ها در تمام مراحل قانونی حضور داشته باشد.
 4. حل اختلافات: در صورت وجود اختلافات بین ورثه، وکیل می‌تواند به عنوان واسطه در تسویه اختلافات و حل و فصل مسائل مختلف عمل کند.
 5. حضور در دفاتر ثبت اسناد: وکیل می‌تواند به نمایندگی از ورثه در دفاتر ثبت اسناد حضور داشته و امور مربوط به انحصار وراثت و تقسیم ترکه را انجام دهد.

استفاده از وکیل برای انجام این مسائل ممکن است به راحتی و سرعت بیشتری در تقسیم ترکه و حفظ حقوق ورثه منجر شود، به ویژه اگر ورثه درگیر مسائلی مانند مشکلات قانونی یا اختلافات خانوادگی باشند.

مدارک مورد نیاز برای تقسیم ترکه

برای تقسیم ترکه و ارائه دادخواست، معمولاً مدارک زیر لازم است:

 1. دادخواست تقسیم ماترک: دادخواست رسمی و مکتوب که حاوی اطلاعات لازم برای تقسیم ماترکه است، شامل اطلاعات درخواست‌کننده و توضیحات درباره متوفی و دلایل درخواست تقسیم می‌باشد.
 2. مدارک شناسایی: اسناد شناسایی مثل کارت ملی یا شناسنامه درخواست‌کننده و سایر وراث.
 3. اطلاعات تحریر ترکه (در صورت وجود): اگر تحریر ترکه انجام شده است، کپی این اسناد باید به دادگاه ارائه شود.
 4. صورت اموال متوفی: در صورتی که تحریر ترکه انجام نشده است، صورت اموال متوفی باید به دادگاه ارائه شود.
 5. مدارک حقوقی مربوطه: اگر وارثان یا وکیل‌ها قانونی دارای مدارک حقوقی خاصی هستند، مانند وکالتنامه یا دعوای مختصر، آنها نیز باید ارائه شوند.
 6. مدارک مربوط به مالی و اموال متوفی: اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، بدهی‌ها و دیون متوفی نیز باید در دادخواست یا به صورت مستقل ارائه شود.
 7. مدارک مالی اضافی (در صورت لزوم): اگر تقسیم مالیاتی یا مدارک بانکی دیگری لازم است، آنها نیز باید ارائه شوند.

با ارائه این مدارک به دادگاه، فرآیند تقسیم ترکه آغاز خواهد شد و دادگاه اقدامات لازم را برای تقسیم ماترکه به صورت قانونی و مطابق با مقررات انجام خواهد داد.

 

ابطال تقسیم ترکه

تقسیم‌نامه ترکه نمی‌تواند به راحتی ابطال شود، زیرا این امر به رضایت طرفین و اطلاع کامل از شرایط تقسیم متکی است. اما در برخی شرایط خاص و با ارائه دلایل مشخص، امکان ابطال تقسیم‌نامه وجود دارد. مواردی که ممکن است باعث ابطال تقسیم‌نامه شوند، عبارتند از:

 1. اشتباه یا فراموش: اگر یک خطا یا فراموش در تقسیم‌نامه رخ داده باشد که باعث تضعیف حقوق یکی از ورثه شده باشد، ممکن است درخواست اصلاح یا ابطال تقسیم‌نامه مطرح شود.
 2. تضعیف رضایت طرفین: اگر ثابت شود که یکی از طرفین تحت فشار یا به دلیل اطلاعات نادرست یا پنهان اطلاعات از تقسیم‌نامه رضایت داده است، این موضوع ممکن است به عنوان دلیل برای ابطال تصمیم گرفته شود.
 3. تقلب یا سوءاستفاده: در صورت اثبات تقلب یا سوءاستفاده از سوی یک طرف در تقسیم‌نامه، ممکن است دادگاه تصمیم به ابطال آن بگیرد.
 4. عدم اجرای شرایط تقسیم: اگر یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود در تقسیم‌نامه خودداری کرده باشد، دیگری می‌تواند از دادگاه درخواست اجرای این شرایط را کند، و در صورت عدم اجرا، ممکن است به ابطال تقسیم‌نامه منجر شود.

به هر حال، ابطال تقسیم‌نامه یک مسئله حساس و مورد بررسی دقیق دادگاه است و نیاز به مشاوره حقوقی دارد.

نمونه دادخواستم تقسیم ماترک متوفی

ریاست محترم مجتمع قضایی ” نام شهرستان محل اقامت متوفی ”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

شادروان ….. فرزند…….. مورث قانونی در تاریخ …….. در محل اقامت دائمی خود در………. در گذشته اند و اینجانب………. به شماره شناسنامه ……. و خوانده/خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه ………. ورثه حین الفوت می‌باشیم. که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره ….. مورخ ……. صادره از شعبه ” شماره و نام شهرستان”مستند قانونی وراثت می‌باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه‌های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

رزرو مشاوره