کروکی فرضی در تصادف
فهرست مقالات

کروکی فرضی در تصادف

درخواست بازسازی یک طرح یا صحنه فرضی زمانی توسط متقاضی انجام می شود که صحنه تصادف یا طرح اصلی به هر دلیلی (عمدا یا سهوا) اشتباه گرفته شده باشد. اگر طرحی توسط نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه قبل از صحنه تصادف طراحی نشده باشد، درخواستی برای ایجاد یک طرح مجازی ارسال می شود. صرف نظر از نوع حادثه، زیان دیده می تواند برای تعیین و ثبت دقیق خسارت مالی و جانی ناشی از حادثه و اخذ غرامت از زیان دیده یا شرکت بیمه، نسبت به بازسازی در محل اقدام کند.
این تعریف کلی از دادخواست کروکی مجازی یا همان فرضی است. هنگام ایجاد و تشکیل دادخواست حد نصاب باید موارد زیادی را در نظر گرفت. مثلا تصادفات فرضی در چه شرایطی باید ثبت شوند؟ یا اینکه  این دادخواست چیست و برای تهیه و تشکیل آن چه مدارکی لازم است؟ در ادامه این موارد را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

در چه زمانی این دادخواست ضرورت پیدا میکند ؟

در فرآیند پرداخت و قبول خسارت مصدوم در هر حادثه، کروکی فرضی یکی از مهمترین اسناد می باشد. در اغلب موارد، طرفین تصادف سعی می کنند تا حد امکان محل حادثه را تا رسیدن افسر راهنمایی و رانندگی حفظ کنند.
منظور از کلمه کروکی که در بند اول به آن اشاره کردیم در واقع گزارش بازرس پلیس راهنمایی و رانندگی است که در صحنه تصادف حضور داشته است. مکان و زمان حادثه با اطلاعات دقیق و خسارت در یک برگه کروکی مشخص و ثبت شده است. در برخی از حوادث رانندگی ترسیم کروکی لازم و ضروری است و بدون کروکی نمی توان خسارت پرداخت و دریافت کرد. با وجود طرح ثبت شده توسط افسر راهنمایی و رانندگی، دیگر نیازی به ارائه طرح ساختگی نیست.

 

شرایط این کروکی در هنگام تصادف

مامور به هیچ دلیلی (عمد یا غیرعمد) در زمان حادثه کروکی تنظیم نکرده باشد.
سه یا چند وسیله نقلیه در این حادثه دخیل بودند.
تصادفات اتومبیل با اشیا یا افراد دیگر.
یکی از دو خودروی حادثه دیده متعلق به نیروهای نظامی بود.
یکی از خودروهای حادثه دیده بیمه شخص ثالث نداشت.
هنگام وقوع حادثه یکی از دو خودرو سنگین و بیش از 7 سرنشین داشت.
راننده گواهینامه رانندگی ندارد.
این حادثه به دلیل رعایت نکردن حق تقدم توسط یکی از طرفین رخ داده باشد. (به عنوان مثال عبور از چراغ قرمز و غیره)
اگر دو ماشین رو به رو با هم برخورد کنند.
در صورتی که علت اصلی تصادف دنده عقب یکی از خودروها باشد.
در صورتی که خسارت ناشی از تصادف بیشتر از مبلغ بیمه خودرو باشد، دادخواست کروکی فرضی لازم و ضروری است.
اگر یکی از قربانیان تصادف موتورسوار باشد.
اگر هر یک از طرفین حادثه غریبه یا مسافر باشد.
در صورتی که حادثه پس از 20 روز از تاریخ تمدید بیمه نامه رخ دهد و یا از تاریخ صدور بیمه نامه تاخیر زیادی داشته باشد.
اگر یک یا هر دو راننده در حین تصادف مجروح شدند.
یکی از طرفین حادثه به نظر کارشناس محل حادثه اعتراض کرد.
اگر مقصر حادثه برای بار دوم از بیمه نامه بدنه خودرو خود استفاده کند.
در صورتی که به هر دلیلی گزارش تصادف توسط پلیس ثبت نشود یا حادثه مفقود شود، مصدوم می تواند درخواست تنظیم کروکی حادثه را ارائه دهد.

 

رزرو مشاوره