چک بلامحل چیست؟
فهرست مقالات

چک بلامحل چیست؟

چک به عنوان یکی از اسناد تجاری پرکاربرد، در بسیاری از معاملات مالی استفاده می‌شود و قوانین مشخصی برای صدور و پرداخت چک در قوانین تجارت مختلف وجود دارد. همچنین، انواع مختلفی از چک وجود دارند که برای مقاصد و شرایط مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند، و هر یک از این انواع دارای قواعد و مقررات خاص خود هستند.

مسائل مرتبط با مفقودی چک یا نبود موجودی کافی در حساب صادر کننده چک، مواردی هستند که می‌توانند معاملات چک را مختل کنند و مشکلاتی برای دارنده چک ایجاد کنند. برای حل این مسائل، قوانین و مقررات مشخصی وجود دارد و دارنده چک می‌تواند از راه‌های قانونی اقدام کند تا وجه مورد نظر را دریافت کند. این نکات بسیار مهم هستند و باید به دقت رعایت شوند تا مشکلات در معاملات مالی و تجاری اجتناب‌ناپذیری ایجاد نشود.

 

چک بلامحل یا چک برگشتی چیست ؟

چک برگشتی به معنای این است که صادر کننده چک موجودی کافی در حساب بانکی خود برای پرداخت مبلغ چک نداشته و بانک به دلیل نقض در پرداخت مبلغ، چک را باطل می‌کند. در این صورت، دارنده چک حق دارد از طریق مراجع قضایی یا مراجع قانونی دیگر شکایت کند تا وجه مورد نظر را دریافت کند.

مهم است بدانید که چک یک ابزار مالی با ارزش است و باید با دقت و توجه به اصول نوشته و تصویب شود. همچنین، دارنده چک نیز باید اطمینان حاصل کند که چک صادر شده توسط صادر کننده دارای وجه کافی در بانک است، زیرا در غیر این صورت، ممکن است با مشکلاتی مواجه شود و باید اقدامات قانونی را به عهده بگیرد.

 

موارد برگشت خوردن چک

چک بلامحل یا چک برگشتی به وضعیتی اشاره دارد که در آن صادر کننده چک ناکافی برای پرداخت مبلغ موجود در چک دارد و به همین دلیل چک به معنای بلامحل یا برگشتی تلقی می‌شود. ماده 12 قانون صدور چک در این مورد تصریحاتی دارد:

  • اگر دارنده چک به بانک مراجعه کند و صادر کننده چک وجه نقد کافی را در حساب خود نداشته باشد یا صاحب حساب تمام یا بخشی از وجه موجود در چک را از حساب بانکی خود برداشت نماید.
  • اگر صادر کننده چک با آگاهی از بسته بودن حساب خود چک صادر کند یا بعد از صدور چک حساب خود را مسدود نماید و نتواند چک خود را وصول کند.
  • زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود، در این صورت چک برگشت می‌خورد و دارنده می‌تواند برای وصول آن از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
  • اگر چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک منصرف شود.

در صورت وقوع هر یک از این موارد، دارنده چک می‌تواند چک را برگشت بزند و به منظور وصول مبلغ چک اقدامات قانونی را انجام دهد. این اقدامات می‌تواند از طریق مراجع قضایی یا روش‌های حقوقی دیگر انجام شود، و در نهایت، دارنده چک می‌تواند مبلغ مورد نظر را دریافت نماید.

رزرو مشاوره