وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
فهرست مقالات

 وکیل شرکت های تجاری در مشهد 

صاحبان کسب و کار به طور مداوم به دنبال راه کارهایی برای بهبود وضعیت شرکت خود و دستیابی به بقاء،  دنبال رشد و توسعه خود هستند . بنابراین وجود وکیلی که در امور تجاری از دانش و تجربه لازم برخوردار باشد، جزء حیاتی هر کسب و کاریست و در فقدان مشاوره با یک وکیل متخصص تجاری ، یک شرکت به طور عجیبی در همه ی زمینه ها آسیب پذیر خواهد بود.

وکیل شرکت سهامی خاص

وکیل شرکت سهامی مفصلا در این مقاله و سایر مقالات مربوطه به توضییح و تبیین کلیه موارد مربوط به امور شرکت های سهامی عام و خاص میپردازد

تعریف قرار داد و انواع آن

قرارداد یا پیمان یا کنترات به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند

انواع قرار داد ها در عرصه کسب و کار :

1-راه اندازی کسب و کار

2-پیشبرد کسب و کار

3-استخدام و منابع انسانی

4-مدیریت مالی کسب و کار

5-محافظت از کسب و کار

6-سرمایه گذاری

شرکت سهامی خاص چه شرکتی است

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.به موجب ماده 2 لایحه مزبور”شرکت سهامی،شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد”.بنابراین،شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت،در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد.هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد و با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر،باید حتماَ امور تجاری باشد،تا شرکت بازرگانی محسوب گردند،لذا می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت،در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته است با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت،موجبات بیشتر تشکیل آن ها،بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند،فراهم آورد.

شرکت سهامی عام چه شرکتی است ؟

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.به این طریق که موسسین قبلاَ بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه ی شرکت و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام،به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند ..
پس از ثبت شرکت سهامی عام،سهام آن در بورس داد و ستد می شود .

شرح وظیفه وکیل شرکت چگونه است؟

برخی از تکالیف و وظایف وکیل شرکتها در قانون مورد احصا قرار گرفته است. لذا مورد وکالت مانند سایر موارد، دربردارنده طرح و اقامه دعوا از ناحیه موکل و دفاع از حقوق ایشان میباشد. حال ممکن است برخی از موارد توسط شرکت از وکیل خواسته شود که انجام آن امور نیز به ید و اختیار وکیل باشد. مانند آنکه در بسیاری از امور شرکتها نیاز به مراجعه به داوری و اخذ استعلامات عدیده از سازمانهای مختلف میباشد. ممکن است وکیلی معتقد باشد که امور خارج از دادگاهها به ایشان مربوطه نبوده و ایشان عهده دار انجام آنها نمیباشد. در این فرض میبایست هرگونه تکلیفی که شرکت از وکیل میخواهد، در متن و شرح وظایف وکیل ذکر و قید گردد. تا از بروز اختلافات در آتی جلوگیری شود .

نقش وکیل در شرکت ها و دلایل نیاز به وکیل

دعاوی از قبیل ابطال صورتجلسه مجمع عمومی یا ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه را تصور نمایید. آیا در اقامه و طرح دعاوی مربوط به شرکتها یا دفاع در مقابل دعاوی مطروحه علیه شرکت، چه کسی به اندازه وکیل شرکت میتواند نقش مفید و به سزایی را ایفا نماید؟ لذا توصیه میشود برای انجام کلیه امور مربوط به شرکتها همواره از بهترین وکیل متخصص و مجرب در این زمینه استفاده شود.

 

انواع شرکت ها در ایران

در قانون تجارت ایران، از ۷ نوع شرکت مختلف نام برده می‌شود که شما در هنگام ثبت، بایستی یکی از آن‌ها را برگزینید:

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت نسبی

شرکت تعاونی تولید و مصرف

انواع وکالت ثبت شرکت

1-مسائل مربوط به مالکیت شرکت

2-اختلافات تجاری

3-انتطباق با مقررات و قوانین تجاری

4-موارد مربوط به خرید و فروش سهام و دیگر موارد اوراق بهادر

5-استفاده نادرست از اطلاعات حفاظت شده کسب و کار مانند کپی رایت و علامت تجاری

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

۱-دوبرگ اظهار نامه شرکت

۲-دوجلد اساسنامه شرکت

۳-دونسخه از صورتجلسه (هیات مدیران و موسسین اصلی شرکت)

۴-کپی برابر اصل برگ شناسنامه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۵-کپی برابر اصل کارت ملی هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۶-گواهی پرداخت از بانکی که حساب شرکت تازه تاسیس در آن افتتاح شده است(حداقل ۳۵ درصد)

۷-تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری

۸-ارائه اصل سند مالکیت شرکت

۹-گواهی عدم سوءپیشنه هریک از اعضای شرکت(هیات مدیران، بازرسین و سهامداران)

۱۰-اقرارنامه اعضای شرکت مبنی بر عدم همکاری رسمی

۱۱-امضای وکالتنامه

۱۲-ارائه اصل قیم نامه اعضاء

۱۳-چنانچه اعضای شرکت جزو سهامداران شخصی حقوقی باشند باید موارد ذیل را ارائه دهند (اصل وکپی آگهی تاًسیس، روزنامه رسمی براساس آخرین تغییرات ،کپی شناسنامه و کارت ملی)

۱۴-چنانچه فرد سهامدار خارجی شخصی حقیقی باشد با ارائه اصل و کپی پاسپورت و ترجمه آن، و چنانچه سهامدار خارجی شخصی حقوقی باشند، با ارائه گواهی اصل و کپی ثبت شرکت با ترجمه آن.

۱۵-ارائه مجوز مربوط به فعالیت اصلی شرکت که میزان و حدود هر یک از اختیارات اعضای شرکت (هیات مدیران، بازرسین و سهامداران) قید شده است.

رزرو مشاوره