وکیل جرم ضرب و شتم در مشهد
فهرست مقالات

وکیل جرم ضرب و شتم در مشهد

 

ضرب و شتم

در قانون برای هر میزان از ضرب و جرح، مجازاتی تعیین شده است. اگر این ضرب و جرح از سوی همسر صورت گیرد، همسر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و دعوای خود را اقامه کند و یا شکایت نماید. این اجازه به همسر به منظور حفظ حقوق و حیثیت او در جامعه و به عنوان یک اقدام حمایتی از جانب قانونگذار در نظر گرفته شده است.

 

زنانی که قربانی ضرب و شتم از سوی همسر خود می‌شوند، می‌توانند به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا آسیب‌ها و صدمات جسمانی خود را ثبت کنند و از آن استفاده کنند. این اقدام می‌تواند به عنوان شواهد مهم در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد و به زنان کمک می‌کند تا حقوق و حیثیت خود را حفظ کنند و در مواجهه با خشونت زناشویی بهترین تصمیمات را بگیرند.

در ایران، طلاق به دلیل ضرب و شتم از جمله موارد شایع است، زیرا خشونت زناشویی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یکی از دلایل موجه برای طلاق در نظر گرفته می‌شود. این امر نشان از توجه سیستم قضایی به حفظ حقوق زنان و پاسخگویی به خشونت زناشویی دارد.

 

علت طلاق به دلیل خشونت زناشویی و سختی‌های غیرقابل تحمل برای زنان، به ویژه در مواردی که به طور جدی حقوق و حیثیت زنان را تضییع می‌کند، بسیار شایع است. برای ثابت کردن این ادعا، زنان می‌توانند از روش‌های مختلفی استفاده کنند که شما نیز برخی از آن‌ها را برشمردید:

  1. شهادت شاهدان: شواهد و شهادت‌های افراد شاهد می‌تواند به عنوان دلیل برای ثابت کردن سختی‌های زندگی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
  2. اقرار: اگر همسر خود به اقرار از سختی‌های غیرقابل تحمل خود اذعان کند، این نیز می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده در دادگاه باشد.
  3. قسم: در برخی موارد، از زوجه می‌توان خواست که با قسم به دروغ گفتن ادعاهای خود را ثابت کند.
  4. اماره: اطلاعات و مدارکی که نشان دهنده سختی‌های زندگی زوجه می‌باشد، می‌تواند به عنوان اماره در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
  5. علم قاضی: قاضی با بررسی مستندات و شواهد می‌تواند به علم خود به سختی‌های زندگی زوجه برسد و این امر را به عنوان دلیلی برای اعمال حقوق زن در دادگاه در نظر بگیرد.

علاوه بر این، در برخی موارد، در شرایط عقدنامه می‌توان شرایطی را درج کرد که در صورت وقوع سوء رفتار و سوء معاشرت از سوی همسر، حق طلاق برای زن فراهم شود. این موارد می‌تواند به عنوان یک ابزار حقوقی در دسترس زنان برای حفظ حقوق و حیثیت شان در زندگی زناشویی باشد.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به وضوح به این موضوع اشاره کرده است که ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر که با توجه به وضعیت زنان قابل تحمل نباشد، از مصادیق عسر و جرح محسوب می‌شود. بنابراین، زنان با استفاده از این ماده می‌توانند برای طلاق اقدام کنند، شرط آن این است که ضرب و شتم در دادسرای کیفری اثبات شده باشد.

حق طلاق زوجه در مورد ضرب و شتم و عسر و جرح ناشی از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد که بیان می‌دارد: “در صورتی که دوام زندگی مشترک موجب عسر و جرح زوجه باشد و او می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق بنماید، چنانچه عسر و جرح مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.”

این ماده به زنان در مواردی که زندگی مشترک به وضوح موجب عسر و جرح زوجه شده است، اجازه می‌دهد تا به راحتی از حق طلاق استفاده کنند و از وضعیتی که برای آنها غیرقابل تحمل است، خارج شوند.

در مواردی که زوجه مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و مایل به اقدام برای طلاق است، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه از طرف آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری مهم برای اثبات موارد ضرب و شتم در دادگاه کیفری و در نهایت در دادگاه مدنی باشد.

با دریافت نامه از پزشکی قانونی، زن قادر است شکایت کیفری خود را به دادگاه اعلام کند و از این طریق موارد ضرب و شتم را ثابت کند. اگر دادگاه کیفری به اتهام زوج تایید کند و محکومیت زوج را اعلام کند، زن می‌تواند برای طلاق اقدام کند.

این روند نشان می‌دهد که مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت نامه می‌تواند یک قدم اساسی در اثبات و حفظ حقوق زن در موارد ضرب و شتم و حق طلاق باشد.

 

رزرو مشاوره