بهترین وکیل کیفری مشهد
فهرست مقالات

وکیل جرم توهین در مشهد

 توهین

توهین در لغت به معنی «سست گردانیدن» و در اصطلاح حقوقی عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلی که عرفاً‌ مخالف حیثیت و احترام طرف تلقی شود.

توهین نسبت دادن حرف ناپسند، صفت ناشایست به دیگری است.در قانون مجازات اسلامی ماده 608 بیان می دارد، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار تا 1 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می دارد.

همانطور که گفتیم توهین عبارت است از اعمال رفتاری و گفتاری که باعث خار شدن یا خفیف کردن و یا به عبارتی حقیر و سست کردن شخصیت و جایگاه طرف مقابل باشد به عبارتی بروز این رفتار باعث ایجاد حس ناخوشایند در طرف مقابل می‌گردد و طبق قانون چنین عملی جرم محسوب می‌شود.

انواع توهین:

  1. توهین ساده
  2. توهین مشدده

توهین ساده هر عملی از قبیل فحاشی به کار بردن الفاظ رکیک به شکل گفتار کردار، نوشتار مثل پیامک یا ایمیل و حتی اشارات مختلف و غیرمتعارف دست یا چشم به طور کلی هر عملی که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و فرهنگ یا موقعیت شخص مخاطب تحقیر محسوب شود جزءتوهین می باشد.
بعضی مواقع توهین در قالب عدم انجام یک رفتار جلوه می کند ولی طبق قانون حتماً باید عمل توهین با اتکا به یک رفتار مثبت انجام شود به طور مثال سلام ندادن به عمد هرچند شاید نسبت به جایگاه شخص مخاطب توهین قلمداد شود ولی از نظر کیفری جرم محسوب نمی‌شود.

توهین مشدد خود چند زیرمجموعه دارد، اما به ‌طور کلی شامل اهانت هایی است که در آن برای فرد گناهکار مجازا‌ت سنگین‌ تری در نظر می‌گیرند.

 

نکات مهم جرم توهین

  • توهین میتواند به هر وسیله یا طریق صورت پذیرد.
  • توهین مطابق ماده 104 قانون اخیرالذکر جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی تعقیب جرم متوقف میشود.
  • رفتار مرتکب باید موهون باشد و صرف بلند داد زدن و گفتن حرف های تند و پرخاشگرانه توهین محسوب نمیشود.
  • توهین بسته به آنکه مفهوم ناموسی داشته باشد یا نه و یا اینکه نسبت دادن صفت یا عمل ناشایست به طرف باشد یا نسبت دادن جرم میتواند مصداق جرم دیگری مثل قذف یا افتراء باشد بنابراین مضمون آن ممکن است عمل را از عنوان مجرمانه توهین خارج سازد.
  • فحاشی و توهین را شاید در عرف بتوان با مسامحه مترادف دانست اما در عالم حقوق از باب ضرورت تفسیر عرفی قوانین کیفری ضرورتاً منشا توهین فقط فحاشی نیست.مثلا واژه ی بی هویت یا بی اصل و نسب یا بی خانواده شاید فحش نباشد ولی توهین هست!

 

نحوه اثبات جرم توهین :

اگر توهین به صورت مکتوب از قبیل پیامک و… باشد اثبات آن با ارائه مکتوبات به راحتی قابل اثبات است ولی اگر توهین به صورت شفاهی باشد غالباً به وسیله شهادت شهود یا اقرار توهین کننده نزد مراجع قضایی به راحتی قابل اثبات می باشد.

تفاوت توهین و افترا:

افترا در واقع منتسب کردن یک عملی به فرد مقابل است که در واقع آن عمل نسبت داده شده جرم محسوب می‌شود به طور مثال اگر شخصی به طرف مقابل که به وی توهین شده عنوان یا برچسب جزایی نیز چسبانده باشد افترا محقق می‌شود.

برای تحقق جرم افترا چند شرط لازم است :

اول اینکه جرمی به طرف مقابل انتصاب داده شود پس اگر به شخصی صرفا توهین شود عمل افترا محسوب نمی شود.

دوم اینکه به صراحت یک جرم را به دیگری نسبت به دهد مثلاً کلاهبردار و اگر از واژه‌های کلی مثل جانی یا بزهکار یا مجرم استفاده شود جرم افترا تحقق پیدا نمی‌کند.

سوم اینکه نسبت دهنده جرم یا مفتری نتواند جرمی را که به شخص نسبت داده را ثابت کند.

البته افترا به دو نوع افتراء لفظی و افترا عملی تقسیم می‌شود در افترای عملی شخص مثلاً با جاسازی مواد مخدر در منزل فرد مورد نظر سعی می‌کند وی را به عنوان بزهکار مواد مخدر معرفی کند. اما در توهین صرفاً یک رفتار توهین‌آمیز و تحقیرکننده به شخص داده می‌شود. که به تبع مجازات هر یک از جرایم متفاوت می باشد.

 

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم توهین

پس از تعریف جرم توهین و بیان مجازات انواع توهین یعنی توهین به افراد عادی و توهین به اشخاص حقوقی ، در این بخش از مقاله به توضیح نحوه شکایت و رسیدگی به جرم توهین پرداخته و مراحل رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار می دهیم. نحوه شکایت و رسیدگی به جرم توهین به شرح زیر می باشد:

۱)اولین مرحله شکایت و رسیدگی به جرم توهین، تقدیم شکوائیه توهین می باشد. این شکوائیه باید در دفتر خدمات قضایی ثبت شده و برای دادسرا ارسال شود.

۲)بعد از ثبت شکایت توهین و ارسال پرونده به شعبه دادسرا، دادسرا با بررسی محتویات پرونده ، چنانچه نظر بر وقوع جرم توهین داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر کرده و پس از تایید دادستان و صدور کیفرخواست برای دادگاه ارسال می شود. برای صدور حکم مجازات اعاده حیثیت نیز به همین ترتیب رسیدگی می شود .

۳)در مرحله دادگاه، وقت رسیدگی تعیین و از طریق سامانه ثنا به طرفین ابلاغ می شود. سپس جلسات رسیدگی دادگاه شروع شده و قاضی پرونده توهین به دلایل شاکی و مشتکی عنه رسیدگی نموده و چنانچه نظر بر ارتکاب جرم توسط متهم داشته باشد، حکم بر محکومیت به جرم توهین صادر می نماید.

۴)حکم محکومیت توهین، ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رای دادگاه تجدیدنظر قطعی می باشد.

 

رزرو مشاوره