امکات تقسیم ارث بدون انحصار وراثت
فهرست مقالات

وکیل انحصار وراثت در مشهد

به طور کلی، مراحل انحصار وراثت با همکاری مراجع قانونی و ارائه مدارک کافی توسط ورثه‌ها، به طور صحیح و قانونی پیگیری می‌شود تا به انتهای موفقیت‌آمیزی برسد.

1- دریافت گواهی فوت

دریافت گواهی فوت از مراحل مهم و ضروری در فرآیند انحصار وراثت است. این گواهی نشان دهنده فوت فرد است و برای شروع فرآیند انحصار وراثت بسیار حیاتی است. در ایران، فرآیند دریافت گواهی فوت به صورت زیر است:

  • ثبت وفات در سیستم الکترونیکی ثبت احوال: بعد از فوت شخص، علت و تاریخ فوت در سیستم الکترونیکی ثبت احوال کشور ثبت می‌شود. این اطلاعات از طریق مراجع قانونی به صورت الکترونیکی در دسترس قرار می‌گیرند.
  • صدور گواهی فوت: پس از ثبت وفات در سیستم، گواهی فوت توسط مراجع ثبت احوال صادر می‌شود. این گواهی شامل جزئیاتی مانند نام، نام خانوادگی، علت فوت، تاریخ و محل فوت است.
  • تحویل گواهی فوت: گواهی فوت به یکی از اعضای خانواده متوفی یا به مالک مکانی که فرد در آن فوت کرده، تحویل داده می‌شود. این ممکن است توسط ماموران انتظامی، کارکنان قبرستان یا مراجع ثبت احوال انجام شود.
  • استفاده از گواهی فوت در فرآیند انحصار وراثت: گواهی فوت به عنوان یکی از مدارک اصلی برای شروع فرآیند انحصار وراثت استفاده می‌شود. این مدرک برای اثبات فوت فرد و شروع فرآیند تعیین وراث استفاده می‌شود.

با دریافت گواهی فوت، می‌توان به مرحله بعدی انحصار وراثت اقدام کرد و سایر مدارک مورد نیاز را برای درخواست انحصار وراثت جمع آوری کرد.

2- مراجع صدور گواهی

برای دریافت گواهی فوت، می‌توانید به یکی از مراجع زیر مراجعه کنید:

  • ثبت احوال شهری: در بسیاری از شهرها، اداره ثبت احوال مراجعه‌ای اصلی برای دریافت گواهی فوت است. در این مراکز، فرم مخصوصی برای درخواست گواهی فوت در دسترس قرار می‌گیرد و پس از تکمیل و ارائه مدارک لازم، گواهی فوت صادر می‌شود.
  • شورای حل اختلاف: در برخی موارد، شورای حل اختلاف نیز می‌تواند به عنوان یکی از مراجع برای صدور گواهی فوت مورد استفاده قرار گیرد. این مرکز معمولاً در شهرها و مناطق مختلف وجود دارد و می‌توانید با مراجعه به آن فرم مورد نیاز را تهیه کرده و درخواست خود را ثبت کنید.

بعد از دریافت فرم مربوطه، شما باید اسامی تمامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند و نسبت آن‌ها با متوفی را یادداشت کنید. در این مرحله، حضور تمامی وراث لزومی ندارد و کافی است یکی از وراث یا وکیل مربوطه به نمایندگی از وراث مراجعه کند و مدارک لازم را تکمیل کند. بعد از ارائه مدارک و پر کردن فرم، شما می‌توانید درخواست خود را ثبت کرده و گواهی فوت را دریافت کنید.

3-تأیید وراث

در مرحله تأیید وراث، شما باید به همراه فرمی که از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اید و مدارک دیگر، به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید. در اینجا می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

  1. حضور با مدارک مورد نیاز: به همراه فرمی که از شورای حل اختلاف دریافت کرده‌اید، مدارک دیگر مانند گواهی فوت شخص، اصل و کپی شناسنامه و اصل و کپی کارت ملی همه‌ی وراث را به دفتر اسناد رسمی برده و آن‌ها را ارائه دهید.
  2. حضور دو شاهد معتبر: دو شاهدی که همه‌ی وراث را می‌شناسند و قادر به تصدیق هویت آن‌ها هستند، باید حضور داشته باشند. این شاهدان با امضای استشهادیه انحصار وراثت، وراث شخص فوت شده را به صورت رسمی و قانونی تائید می‌کنند.
  3. تنظیم دستور کار: پس از بررسی مدارک و امضای شاهدان، دفتر اسناد رسمی دستور کاری تنظیم می‌کند که شامل اطلاعات مربوط به وراث و شاهدان است. این دستور کار برای مراحل بعدی انحصار وراثت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

با انجام این مراحل، تأیید وراث به صورت رسمی انجام می‌شود و می‌توانید به مرحله بعدی انحصار وراثت بروید.

رزرو مشاوره