واخواست سفته و نکات مهم آن
فهرست مقالات

واخواست سفته و نکات مهم آن

به طور کلی، یک واخواست سفته نامه برای اعتراض به عدم پرداخت وجه در سر رسید تنظیم می‌شود. در زیر یک الگوی ساده برای یک واخواست سفته آورده شده است. البته، توجه داشته باشید که هر واقعه و شرایط خاصی ممکن است نیازمند تغییرات در متن باشد. بهتر است در صورت لزوم، با یک حقوقی مشورت کنید.


[نام و آدرس خود]

تاریخ: [تاریخ]

[نام و آدرس دیوان عدالت]

با سلام و احترام،

موضوع: اعتراض به سفته شماره [شماره سفته]

به اطلاع محترم [نام و آدرس واخواست کننده] می‌رساند که من [نام و آدرس شما] به عنوان صاحب سر رسید مورخ [تاریخ سر رسید] به مبلغ [مبلغ] ریال به شما سفته داده‌ام.

متاسفانه، تا کنون و به دلیل عدم پرداخت، مبلغ مذکور توسط شما پرداخت نشده است. لذا، با این نامه اعلام اعتراض می‌نمایم و خواهش می‌کنم تا در اسرع وقت مبلغ معادل به شماره حساب [شماره حساب] به نام [نام صاحب حساب] پرداخت فرمایید.

لطفاً توجه داشته باشید که در صورت عدم پرداخت به موقع، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهیم داد.

ضمناً، اطلاعات فرم چاپی در پایین نامه آمده است:

[نام و شغل و محل اقامت واخواست کننده] [نام و شغل و محل اقامت فرد مقابل]

با تشکر از همکاری شما.

با احترام،

[امضاء شما]

 

الگوی ساده برای واخواست نامه اعتراض

با توجه به مفاد ماده 249 قانون تجارت، دارنده سفته می‌تواند از طریق اعتراض نامه به مدیون اعلام کند که می‌خواهد از این مقررات بهره مند شود. در زیر یک الگوی ساده برای واخواست نامه اعتراض به عنوان دارنده سفته آورده شده است:


[نام و آدرس دارنده سفته]

تاریخ: [تاریخ]

[نام و آدرس مدیون]

موضوع: اعتراض به سفته شماره [شماره سفته]

با سلام و احترام،

به استناد به ماده 249 قانون تجارت، به اطلاع شما می‌رسانم که من [نام و آدرس دارنده سفته] به عنوان دارنده سفته شماره [شماره سفته] مورخ [تاریخ سفته] به مبلغ [مبلغ] ریال، مسدوده به سر رسید می‌شوم.

در اجرای این ماده، شما موظف به انجام یکی از اقدامات زیر هستید:

  1. پرداخت مبلغ معوق به شماره حساب [شماره حساب] به نام [نام صاحب حساب] ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این واخواست.
  2. ارائه اسناد یا مدارک مورد نیاز به منظور تعیین دلایل اعتراض خود در ظرف مدت مشخص شده.

لطفاً توجه داشته باشید که اوراق مربوط به این واخواست طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ خواهند شد.

ضمناً، اطلاعات فرم چاپی در پایین نامه آمده است:

[نام و شغل و محل اقامت دارنده سفته] [نام و شغل و محل اقامت مدیون]

اطمینان حاصل کنید که به تعهدات مذکور پاسخ دهید، در غیر این صورت مجبور به اتخاذ اقدامات قانونی خواهم شد.

با تشکر از همکاری شما.

با احترام،

[امضاء دارنده سفته]

 

ماده 249 قانون تجارت

ماده 249 قانون تجارت در ایران، در مورد سفته‌هایی که در مهلت قانونی واخواست نشده باشند، تعیینات مهمی ارائه کرده است. براساس این ماده:

  1. تلقی به عنوان سند عادی تعهدآور: اگر دارنده سفته در مهلت قانونی واخواست نکند، سفته‌ها به عنوان یک سند عادی تعهدآور تلقی می‌شوند. این به این معناست که ماهیت تجاری سفته کاهش می‌یابد و به جای آن به عنوان یک سند معمولی در نظر گرفته می‌شود.
  2. از دست رفتن امتیازات و ویژگی‌های اسناد تجاری: این سفته‌ها، به عنوان سند عادی، فاقد امتیازات و ویژگی‌ها و خواص اسناد تجاری معمولی می‌شوند. به عبارت دیگر، مسئولیت‌ها و حقوق مرتبط با اسناد تجاری برای این سفته‌ها از بین می‌روند.
  3. مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء: این سفته‌ها دیگر مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء را ندارند. در نتیجه، هر یک از امضاکنندگان تنها به اندازه مبلغ خود مسئول هستند و مسئولیت تضامنی برای کل مبلغ سفته لغو می‌شود.
  4. عدم امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی: با تلقی سفته به عنوان یک سند عادی، دیگر امکان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی از طرف دارندگان سفته‌ها وجود ندارد.

این تعیینات اهمیت ویژه‌ای در حقوق تجارت دارد و تأکید می‌شود که در صورت عدم واخواست به موقع، تبدیل به یک سند عادی تعهدآور اتفاق می‌افتد و حقوق و مسئولیت‌های تجاری مرتبط با آن به کلی تغییر می‌کند.

رزرو مشاوره