رشد آمار طلاق در ایران
فهرست مقالات

ممنوع الخروجی زوج

زمانی که زن می‌خواهد مهریه خود را مطالبه کند، دو راه برای او وجود دارد:

  1. اجرای ثبت: در این روش، زن می‌تواند ابتدا از طریق دفترخانه ازدواج، مبادرت به صدور اجراییه نماید. سپس، با در دست داشتن اجراییه، می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه درخواست بازداشت اموال منقول و غیر منقول زوج خود را داشته باشد.
  2. دادگاه: در این روش، زن مستقیماً به دادگاه مراجعه کرده و اقدام به درخواست بازداشت اموال منقول و غیر منقول زوج می‌نماید.

در هر دو روش، هدف زن از اقدامات اجرایی این است که اموال زوج را به منظور پرداخت مهریه خود تأمین کند.

ممنوع‌الخروجی یکی از راه‌هایی است که می‌توان از طریق دادگاه یا اجرای ثبت برای فشار زوج به پرداخت بدهی‌ها استفاده کرد. این اقدام به معنای محدود کردن حرکت زوج و جلوگیری از خروج او از کشور یا شهر است تا او مجبور شود بدهی‌های خود را پرداخت کند. این امر می‌تواند از طریق صدور حکم ممنوع‌الخروجی توسط دادگاه یا از طریق اجراییه‌ای که توسط دفترخانه ازدواج صادر شود، انجام شود.

طبق ماده 17 قانون گذرنامه، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفین از انجام تعهدات سندی جلوگیری کند. این اقدام می‌تواند بر اساس ضوابط و مقرراتی که در این نامه تعیین شده باشد، انجام شود.

همچنین، به استناد ماده 23 قانون محکومیت‌های مالی، در دعاوی حقوقی پس از صدور رای محکومیت مهریه و پرداخت مهریه و یا در صورتی که مهریه تقسیط نشده باشد، زن می‌تواند از دادگاه صادر کننده رای، تقاضای صدور قرار ممنوع‌الخروجی کند. این اقدام به منظور اطمینان از پرداخت مهریه و انجام تعهدات زوج است.

 

دادگاه در مواردی که زن درخواست صدور قرار ممنوع‌الخروجی را دارد، معمولاً مکلف به پذیرش آن است، مگر در دو شرایط زیر:

  1. پرداخت مهریه: اگر زوج پس از صدور رای محکومیت و تصمیم به پرداخت مهریه باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست زن برای صدور قرار ممنوع‌الخروجی پاسخ مثبت دهد.
  2. اعسار زوج: اگر زوج اعتراف کند که به دلایلی از جمله عدم توانایی مالی قادر به پرداخت مهریه نیست، و دادگاه این اعتراف را پذیرفته و تصمیم به تقسیط مهریه نکند، در این صورت نیز دادگاه ممکن است از صدور قرار ممنوع‌الخروجی خودداری کند.

در صورتی که زن از طریق ثبت برای صدور قرار ممنوع‌الخروجی اقدام کرده باشد، برای رفع این ممنوع‌الخروجی می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

  1. پرداخت بدهی: اگر بدهی‌هایی وجود داشته باشد، زن می‌تواند این بدهی‌ها را پرداخت کند تا ممنوع‌الخروجی از طریق ثبت برداشته شود.
  2. منصرف شدن از تقاضای ممنوع‌الخروجی: اگر زن از تقاضای ممنوع‌الخروجی همسرش منصرف شود و درخواست خود را از ثبت خارج کند، ممنوع‌الخروجی نیز رفع می‌شود.
  3. تصمیم دادگاه یا مراجع قضایی: در برخی موارد، رفع ممنوع‌الخروجی نیازمند تصمیم دادگاه یا مراجع قضایی است. این مراجع می‌توانند بر اساس شرایط و شواهد موجود، قرار یا حکمی را صادر کنند که به رفع ممنوع‌الخروجی منجر شود.

در برخی موارد، اداره ثبت ممکن است اختیار اخذ وثیقه را نداشته باشد ولی به دلایلی از جمله شغلی، نیاز فوری به خروج از کشور وجود داشته باشد. در این صورت، زوج می‌تواند به دادگاه مربوطه مراجعه کرده و با تقدیم مستندات و شواهد مربوطه، درخواست رفع ممنوع‌الخروجی خود را ثابت کند. دادگاه با بررسی شرایط خاص و احراز شرایط لازم، می‌تواند ممنوع‌الخروجی را برای زوج برداشته و اجازه خروج از کشور را بدهد.

در عین حال، اگر به دلایلی شک داشته باشند که خروج از کشور به منظور امتناع از پرداخت بدهی صورت گرفته است، ممکن است ممنوع‌الخروجی برای این افراد اعمال شود تا از وصول بدهی تأمین شود. در این صورت، افراد معترض می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و شرایط خود را توضیح داده و درخواست رفع ممنوع‌الخروجی خود را ارائه کنند. دادگاه پس از بررسی شرایط و شواهد، تصمیم مناسبی در این خصوص خواهد گرفت.

 

رزرو مشاوره