مراجع رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان
فهرست مقالات

مراجع رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان

تخلفات پزشکان و جرائم پزشکی دامنه گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شود و می‌تواند از قصور در ارائه مراقبت پزشکی تا اقدامات غیرقانونی نظیر طبابت بدون داشتن مدرک، تلاش برای کسب دستمزد بی‌استناد به قوانین، یا ارتکاب اقدامات پزشکی بدون موافقت بیمار شامل شود. شکایت از این گونه تخلفات می‌تواند در مراجع مختلف اقامه شود، به توجه به نوع تخلف و جرم.

به طور عمومی، شکایت‌ها در مورد جرائم پزشکی می‌توانند به مراجع قضایی، نظامی، حکومتی، یا حتی سازمان‌های نظارتی مانند شورای نظارت بر نظام پزشکی یا سازمان‌های بهداشت و درمان ارجاع داده شوند. تعیین مرجع اعتراضی بر اساس نوع تخلف و قوانین معتبر در منطقه و کشور می‌تواند متغیر باشد.

معمولاً برای شکایت از قصور پزشکان و جرائم پزشکی در دادسرای ویژه جرائم پزشکی یا دیگر دستگاه‌های قضایی مشابه در نظر گرفته می‌شود. در مورد اختلاف‌های مالی مانند دستمزد یا حق ویزیت، شکایت معمولاً در مراکز تعزیرات حکومتی و ادارات مربوطه قابل رسیدگی است.

در هر صورت، اهمیت شکایت در جلب توجه به تخلفات پزشکان و حفظ حقوق بیماران بسیار بزرگ است. اعتماد عمومی به نظام بهداشت و درمان و اعتبار پزشکان بسیار ارزشمند است و لازم است تخلفات پزشکان به دقت بررسی و رسیدگی شوند.

 

دادسرای ویژه جرائم پزشکی یک نوع دادسرای تخصصی است که به تعقیب و پیگیری جرائم پزشکی می‌پردازد. این نوع دادسراها به تخصص در زمینه جرائم پزشکی تجهیز شده‌اند و وظیفه آنها تحقیق، بررسی و رسیدگی به موارد مرتبط با پزشکی است. جرائم پزشکی می‌توانند شامل جرم عمدی و غیرعمدی باشند و در قوانین مختلف شناسایی و تعریف شده‌اند.

در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص، جرائم پزشکی معمولاً به وضوح شناسایی و تعریف شده‌اند و برای هر یک از این جرائم مجازات‌های مشخصی تعیین شده است. مثال‌هایی از جرائم پزشکی شامل خطای پزشکی، کلاهبرداری پزشکی، ترک ترکیبات مخدر، یا طبابت بدون مدرک می‌توانند باشند.

دادسرای ویژه جرائم پزشکی معمولاً دارای دست‌اندرکاری و تخصص در زمینه پزشکی و حقوق است و به منظور اعمال قوانین مرتبط با پزشکی تشکیل شده است. این اقدام به تضمین حقوق بیماران، اعتبار نظام بهداشت و درمان، و ارتقاء اخلاق حرفه‌ای در زمینه پزشکی کمک می‌کند.

 

شورای حل اختلاف امور پزشکی

شورای حل اختلاف امور پزشکی یکی از مراجعی است که در ایران به تخصصی رسیدگی به اختلافات و مسائل مرتبط با پزشکی مشغول است. این نوع شوراها عمدتاً برای حل اختلافات کمی و کیفی میان پزشکان و بیماران یا دیگر افراد مرتبط با صنعت پزشکی ایجاد شده‌اند. شورای حل اختلاف امور پزشکی ممکن است در موارد زیر نقش داشته باشد:

  1. اختلافات مالی: این شورا می‌تواند در مواردی که اختلافات مالی میان پزشکان و بیماران مانند دستمزد یا هزینه‌های درمان مطرح می‌شود، به عنوان مرجعی برای رسیدگی به این نوع اختلافات عمل کند.
  2. تخلفات حرفه‌ای: شورای حل اختلاف امور پزشکی ممکن است در مواردی که پزشکان به تخلفات حرفه‌ای گناهکارند، نقش داشته باشد. این می‌تواند شامل خطای پزشکی، تخلف از قوانین نظام پزشکی، یا اختلافات حرفه‌ای دیگر باشد.
  3. موارد دیگر: شورای حل اختلاف امور پزشکی ممکن است در موارد دیگری نیز نقش داشته باشد که به تخصص و صلاحیت آن مرتبط با پزشکی باشد.

 

سازمان نظام پزشکی

سازمان نظام پزشکی یکی از مراجع اصلی برای رسیدگی به تخلفات انضباطی پزشکان است. این سازمان عمدتاً مسائل مرتبط با انضباط حرفه‌ای پزشکان را مدیریت می‌کند. شکایت از پزشکان در سازمان نظام پزشکی به تنبیه انضباطی پزشک می‌انجامد و می‌تواند به تذکرهای کتبی، توبیخ، یا در صورت شدیدتر، محرومیت از طبابت (موقت یا دائمی) منجر شود.

بنابراین، اگر شکایتی تنها به تنبیه انضباطی پزشک منجر شود و هدف شما اقامه دعوی کیفری برای پزشک نیست، می‌توانید از سازمان نظام پزشکی برای رسیدگی به تخلف انضباطی پزشک استفاده کنید. این اقدام به منظور حفظ انضباط و اخلاق حرفه‌ای در زمینه پزشکی و ارتقاء رفتار پزشکان مهم است.

اما اگر شکایت شما به اقامه دعوی کیفری برای پزشک و مجازات کیفری متصل باشد، باید به دادسرای ویژه جرائم پزشکی یا دادگاه‌های عادی مراجعه کنید. این دستگاه‌ها برای رسیدگی به جرائم پزشکی از نظر کیفری و اعمال مجازات‌های قانونی در نظر گرفته می‌شوند.

 

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مراجعی است که در مواردی از تخلفات مالی و اقتصادی به ویژه مواردی که مرتبط به پرداخت‌های خارج از عرف و مبلغ ویزیت پزشکی است، صالح به رسیدگی است. این سازمان تحت نظر قوه مجریه فعالیت می‌کند و وظیفه اجرای مجازات‌های اقتصادی و مالی را دارد.

اگر شاکی به شما خود اطلاع دهد که می‌تواند از سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این نوع تخلفات مالی شکایت کند، در این صورت می‌تواند به این سازمان مراجعه کند.

اما اگر شاکی نداند باید در کدام از این مراجع طرح دعوی کند، او می‌تواند به محاکم عمومی دادگستری مراجعه کند. محاکم عمومی دادگستری به عنوان نهادهای قضائی عمومی در ایران وظیفه رسیدگی به موارد مختلف حقوقی دارند و می‌توانند درخصوص تخلفات مالی و اقتصادی نیز اقدام کنند.

بنابراین، اگر شاکی اطمینان ندارد که باید به کدام مرجع مراجعه کند، بهترین راهکار این است که با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشوره کند تا راهنمایی در خصوص مراجعه به مرجع مناسب برای موضوع خاص خود دریافت کند.

رزرو مشاوره