عرصه و اعیان به چه معناست ؟
فهرست مقالات

عرصه و اعیان به چه معناست ؟

  1. عرصه: این مفهوم به زمین یا سطح اراضی اشاره دارد که بر روی آن می‌توان ساختمانی احداث کرد. مثلاً زمینی که بر روی آن یک ویلا، آپارتمان، یا ساختمان تجاری بنا شده است، به عنوان عرصه شناخته می‌شود.
  2. اعیان: این اصطلاح به خود ساختمان یا ساختمان‌های بنا شده بر روی زمین، به عنوان “اعیان” اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر، اعیان شامل هر نوع ساختمان است که بر عرصه (زمین) بنا شده و شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره می‌شود.

بنابراین، در مثال آپارتمان چند طبقه، ساختمان آپارتمان و تمامی واحدهای آن به عنوان اعیان شناخته می‌شوند، و زمینی که بر روی آن آپارتمان ساخته شده، به عنوان عرصه مشخص می‌گردد. به طور کلی، وجود اعیان به وجود عرصه وابسته است، زیرا بدون زمین یا عرصه، امکان ساخت ساختمان (اعیان) وجود ندارد.

 

اهمیت شناخت عرصه و اعیان در چیست؟

شناخت عرصه و اعیان در ملکیت املاک، به خصوص در شرایطی که اختلافات و ادعاهای مالکیت به وجود می‌آیند، بسیار اهمیت دارد. این شناخت به جلوگیری از مسائل حقوقی و مالی مختلف کمک می‌کند و دسترسی به حقوق و وظایف مالکان را به وضوح مشخص می‌کند. به بررسی چند نکته مهم مربوط به اهمیت شناخت عرصه و اعیان در حقوق ملکیت می‌پردازیم:

  1. تخریب و نوسازی ملک: وقتی که می‌خواهید یک ساختمان را تخریب کنید و دوباره بنا کنید، شناخت دقیق عرصه و اعیان اهمیت زیادی دارد. هر مالک واحد باید به اندازه سهمش از عرصه در فرآیند تخریب و نوسازی مشارکت داشته باشد و حقوق و تعهدات مالکان به روشنی تعیین شود.
  2. تقسیم عرصه و اعیان در زمین‌های کشاورزی: در زمین‌های کشاورزی، مالکیت عرصه و اعیان به صورت جداگانه قابل تعیین است، که این امر از اختلافات بین کشاورزان و اربابان زمین جلوگیری می‌کند و حقوق کشاورزان را در مالکیت اعیان تضمین می‌کند.
  3. تفکیک عرصه و اعیان در زمین‌های وقفی: در مواردی که ملک به وقف داده شده است، تفکیک دقیق بین عرصه و اعیان به مالکیت اداره اوقاف و حقوق وظایفی که برای آن وجود دارد، اهمیت دارد. این شناخت کمک می‌کند تا اداره اوقاف به درستی اقدامات مالی و مدیریتی خود را انجام دهد.
  4. تفکیک عرصه و اعیان در املاک موروثی: در املاک موروثی، شناخت دقیق از عرصه و اعیان می‌تواند به وراثان کمک کند تا به درستی سهم وراثت خود را در ملک تعیین کنند و در انتقال و فروش ملک، هر نوع اختلافی را که ممکن است به وجود آید، پیش‌بینی کنند.

به طور کلی، در تمامی این حالات، شناخت دقیق از عرصه و اعیان به ایجاد اطمینان حقوقی برای مالکان، جلوگیری از اختلافات و مشکلات قانونی، و تعیین حقوق و تعهدات هر طرف در ملکیت مشارکت دارد. این شناخت به تنظیم قراردادها، اجرای قوانین و حل اختلافات میان طرفین مالکیت کمک می‌کند و از نظر حقوقی و مالی اطمینان بیشتری فراهم می‌آورد.

 

سند ملکی عرصه و اعیان به چه معناست؟

سند ملکی عرصه و اعیان به تعریف‌های خاصی در حقوق ملکی اشاره دارد:

  1. سند ملکی عرصه: این سند به مدارکی اطلاق می‌شود که مالکیت زمین (عرصه) را نشان می‌دهد. عرصه به معنای زمین یا سطح اراضی است که بر روی آن می‌توان ساختمان یا سازه‌ای احداث کرد. سند ملکی عرصه اصلی، مالکیت زمین را به صورت کامل و به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی نشان می‌دهد.
  2. سند ملکی اعیان: این سند به مدارکی اشاره دارد که به واحدهای مختلف (اعیان) یک ساختمان اختصاص داده می‌شود. اعیان شامل واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره هستند که بر روی عرصه (زمین) ساخته شده‌اند. هر واحد در یک ساختمان ممکن است دارای سند ملکی خود باشد که نشان دهنده مالکیت آن واحد مسکونی یا تجاری است.

در مواردی که از سند ملکی عرصه و اعیان استفاده می‌شود، هدف از تفکیک این دو نوع سند، ارائه یک تصویر کامل از مالکیت ملک است. عرصه نشان دهنده زمین و سند ملکی آن است، در حالی که اعیان نشان دهنده واحدهای مختلف (آپارتمان‌ها، فروشگاه‌ها، دفاتر و غیره) درون ساختمان هستند که هرکدام ممکن است دارای سند ملکی جداگانه‌ای باشند.

به عنوان مثال، در یک ساختمان چند واحدی مسکونی، هر واحد دارای سند ملکی اعیان خود است که مالکیت واحد مسکونی را نشان می‌دهد، در حالی که سند ملکی عرصه نشان دهنده مالکیت زمین است که بر روی آن ساختمان ساخته شده است.

این تفکیک اهمیت زیادی در حقوق ملکی دارد، زیرا به مالکان و خریداران کمک می‌کند تا به وضوح از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند و هر کدام از اجزای ملک (عرصه و اعیان) را مشخص کنند.

رزرو مشاوره