شرح دادخواست مطالبه وجه التزام
فهرست مقالات

شرح دادخواست مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام قرارداد

وجه الزام چیست؟

وجه التزام به معنای خسارت یا جریمه‌ای است که در یک قرارداد برای تضمین اجرای صحیح و به موقع تعهدات طرفین تعیین می‌شود. این مبلغ به صورت توافقی بین طرفین تعیین می‌شود و به عنوان یک نوع تعهد جبران خسارت به کار می‌رود. اگر یکی از طرفین قرارداد تعهدات خود را نقض کند یا به تأخیر بیندازد، طرف دیگر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و با ارائه دلایل مناسب، ادعا کند که به دلیل نقض تعهدات، خسارتی به وی وارد شده است.

وجه التزام می‌تواند مبلغ ثابت یا قابل تخمین باشد و در برخی موارد به عنوان جزء اصلی قرارداد یا به صورت مجزا از قرارداد در نظر گرفته شود. این موضوع به طرفین اطمینان می‌دهد که در صورت نقض قرارداد، خسارات مالی ایجاد شده توسط نقض تعهدات، توسط طرف متخلف جبران خواهد شد.

استفاده از وجه التزام می‌تواند از جمله راهکارهایی باشد که طرفین در قراردادهای خود به منظور افزایش اطمینان حقوقی و اقتصادی از آن استفاده می‌کنند. این روش می‌تواند ترغیب‌آور باشد و از جانبی، احتمال نقض تعهدات را کاهش دهد.

 

شرح دادخواست مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر در انجام قرارداد

ریاست محترم دادگاه

با احترام، به استحضار عالی می‌رسانم که موکل (خوانده) و خوانده محترم (سازنده) به موجب قرارداد پیوست، مورد توافق قرار گرفته‌اند که به ساخت و تجمیع دو پلاک ثبتی اشاره دارد. طبق ماده 5 این قرارداد، دوره ساخت تا حداکثر یک سال محدود شده است و شروع این دوره از تاریخ اخذ جواز ساخت و تخلیه ملک توسط مالک و تحویل آن به سازنده می‌باشد.

من خواهان توجه به این نکته هستم که موکل در تاریخ 21/02/1390 ملک را تخلیه و تحویل سازنده نموده و همچنین خوانده محترم (سازنده) در تاریخ 10/04/1391 مجوز ساخت را از مرجع مربوطه اخذ نموده‌اند.

با توجه به این موارد، صدور دستور پرداخت وجه التزام و خسارت تاخیر توسط مقام مختصر در این موارد از زمان وقوع تخلف تا زمان تحویل ملک مورد استدعاست. این درخواست بر اساس بند 2 از قسمت ب ماده 6 قرارداد به این شرح است:

  1. موکل (خوانده) تعهدات خود را در قرارداد مذکور نقض کرده است.
  2. طبق قرارداد، دوره ساخت تا یک سال محدود شده و موکل از این مهلت بیشتر زمان نیز گذشته است.
  3. تاریخ تخلیه و تحویل ملک به سازنده توسط مالک به تاریخ 21/02/1390 برمی‌گردد و مجوز ساخت در تاریخ 10/04/1391 تأیید شده است.
  4. بر اساس ماده 6 قرارداد، دستور پرداخت وجه التزام و خسارت تاخیر از زمان وقوع تخلف تا تحویل ملک می‌باشد.

به همین ترتیب، خواهان صدور قرار تامین خواسته می‌شویم.

ضمناً آمادگی داریم هر گونه سوال یا نیاز به توضیحات اضافی را در خصوص این موضوع ارائه نماییم.

با احترام [نام و نشان اصلی وکیل] [اطلاعات تماس وکیل]

رزرو مشاوره