شرح تمام مصادیق جرم جعل 
فهرست مقالات

شرح تمام مصادیق جرم جعل

مصادیق جرم جعل در ساختن نوشته یا سند

1. سند جعلی:

 • اگر کسی نوشته‌ای را به امضای شخص دیگری تحریف کند یا سندی جعل کند، این جرم جعل به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، اگر شخصی نوشته‌ای را با ادعای مالکیت یا تایید طرف دیگر جعل کند، مستلزم مسئولیت قانونی خواهد بود.

2. جعل امضا:

 • اگر کسی امضای شخص دیگری را بدون اجازه و تایید آن شخص تقلب کند، این به عنوان جرم جعل امضا محسوب می‌شود. به‌طور مثال، در مثال ارائه شده، اگر فردی بدون اجازه امضای شخص دیگر را بر روی یک سند قرار دهد، این جعل امضا محسوب می‌شود.

3. ساختن سند رسمی جعلی:

 • اگر کسی سند رسمی را تقلب کند، به عنوان مثال شناسنامه یا گذرنامه جعلی بسازد، این نیز جرم جعل محسوب می‌شود. ساختن سندی که قابلیت استناد دارد، اما با تقلب و جعل صورت گرفته باشد، تخلف قانونی است.

4. استفاده از سند جعلی:

 • هرگونه استفاده از سند جعلی به منظور گمراه کردن دیگران یا کسب منافع غیرقانونی نیز جرم محسوب می‌شود. این شامل استفاده از سند جعلی در دادگاه یا در معاملات مالی می‌شود.

5. جعل اطلاعات در سند:

 • اگر در سند اطلاعاتی تحریف شود یا اطلاعات جعلی درج شود، این نیز به عنوان جرم جعل در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، تغییر مقادیر مالی یا اطلاعات فردی در یک چک به صورت جعلی.

در کل، جعل سند یک جرم جدی است که با مجازات قانونی همراه است و افراد باید از انجام چنین اعمالی خودداری کنند.

 

 

ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و جرم جعل:

1. جعل امضا:

 • اگر کسی امضای شخص دیگری را بدون اجازه و تایید آن شخص تقلب کند، این به عنوان جرم جعل امضا محسوب می‌شود. در این حالت، افراد ممکن است از تکنیک‌های مختلفی برای جعل امضا استفاده کنند تا به نظر برسد که امضا واقعی است.

2. جعل مهر:

 • مهرها نیز به عنوان یک اثر اداری یا تاییدیه استفاده می‌شوند. جعل مهر به معنای تقلب در نسخه‌برداری یا ساخت یک مهر مشابه به مهر واقعی است. این جرم جعل نیز باعث مشکلات قانونی می‌شود.

3. شباهت مهر یا امضا:

 • در تشخیص جعل، نکته مهم تشخیص تفاوت‌ها و شباهت‌ها است. هرچه مهر یا امضا جعلی به مهر یا امضای واقعی شبیه‌تر باشد، افراد جاعل ممکن است موفق‌تر باشند. اما کارشناسان با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته می‌توانند تفاوت‌ها را تشخیص داده و جعل را شناسایی کنند.

4. استفاده از تکنولوژی در تشخیص جعل:

 • پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی امروزی امکان استفاده از ابزارها و روش‌های پیشرفته در تشخیص جعل را فراهم کرده است. بررسی و مقایسه امضاها و مهرها با استفاده از دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای تشخیص جعل، به کارشناسان امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری جعل را شناسایی کنند.

در موارد جعل نوشته، امضا یا مهر، تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین نمونه اصلی و جعلی تعیین‌کننده‌ای برای جرم محسوب می‌شوند. استفاده از ابزارها و روش‌های تشخیص جعل، به طور معمول توانمندی بیشتری در تفکیک بین این دو را فراهم می‌کند.

 

موارد دیگر در جرم جعل

1. خراشیدن یا تراشیدن:

 • در این عمل، جاعل با استفاده از ابزارهایی مانند تیغ، چاقو و غیره، بخشی از نوشته یا سند را حذف یا تغییر می‌دهد. این شامل خراشیدن (حذف بخشی از کلمه) و تراشیدن (حذف کلمه یا قسمت از متن) می‌شود.

2. قلم بردن:

 • در این حالت، جاعل با استفاده از قلم یا ابزارهای دیگر، قسمت‌هایی از سند یا نوشته را ناخوانا یا غیر قابل فهم می‌کند یا خطوطی بر روی آن کشیده و آن را خراب می‌کند.

3. الحاق:

 • در این مورد، چیزی به سند اضافه می‌شود. مثلاً افزودن یک رقم به یک چک یا افزودن یک حرف به یک کلمه تا آن را به یک کلمه دیگر تبدیل کند.

4. محو یا اثبات یا سیاه کردن:

 • محو کردن به معنای پاک کردن بخش‌هایی از نوشته با استفاده از وسایلی مانند مداد پاک کن، لاک غلط‌گیر یا مواد شیمیایی است. اثبات به معنای خروج سند از بطلان است، مانند پاک کردن مهر از روی یک قبض پرداخت. سیاه کردن سند نیز به معنای ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر یا مواد مشابه است.

5. دست بردن در تاریخ سند:

 • این مورد به این اشاره دارد که جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را تغییر می‌دهد، به عنوان مثال تغییر تاریخ یک سفته.

6. الصاق نوشته به نوشته دیگر:

 • در این حالت، جاعل بخش‌هایی از یک نوشته را به بخش‌هایی از نوشته دیگر می‌چسباند و آن را منظم و ادغام شده نشان می‌دهد. این ممکن است با الحاق امضای جعلی به یک پیش‌نویس بدون امضا یا نوشته‌ای دیگر انجام شود.

7. به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن:

 • در این حالت، جاعل مهر یا امضای فرد دیگری را بدون اجازه آن فرد بر روی سند یا نوشته‌ای دیگر به کار می‌برد.

جعل معنوی:

 • گاهی اوقات جاعل بدون انجام عمل مادی، مطالب یا نوشته‌ها را تحریف می‌کند تا اطلاعات را جعل کند. این به عنوان جعل معنوی شناخته می‌شود.
رزرو مشاوره