دیه فک چقدر است؟
فهرست مقالات

دیه فک چقدر است؟

دیه یکی از حقوق مهمی است که در قانون جراحات و آسیب‌های بدنی تعیین شده است. یکی از اعضای بدن که در صورت آسیب دیدگی به آن، دیه معینی به فرد تعلق می‌گیرد، فک است. اگر فردی به دلیل حادثه‌ای مانند کبودی، رفتگی یا شکستگی فک، نیاز به دیه داشته باشد، میزان این دیه بر اساس میزان آسیب وارد شده به فک تعیین می‌شود.

در این مطلب، موسسه حقوقی دادسو به تفصیل در مورد دیه فک و مقادیر معین بر اساس نوع آسیب اطلاعاتی ارائه کرده است. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر درباره دیه یا دیه شکستن بینی و سایر موارد دارید، می‌توانید با وکلای موسسه دادسو از طریق واتساپ تماس بگیرید.

دیه جراحات فک: جراحاتی که به سر، صورت یا فک وارد می‌شوند، اشکال مختلفی دارند. میزان دیه بر اساس میزان جراحت و وارد شده به فک تعیین می‌شود. در ادامه، مبلغ دیه فک بر اساس نوع جراحات ذکر شده است.

دیه حارصه فک: اگر آسیب وارد شده به فک تنها منجر به خراشیدگی بوده و خونریزی نداشته باشد، میزان دیه حارصه فک تعیین می‌شود. این مبلغ برابر با یک‌صدم دیه کامل یعنی 6 میلیون تومان است.

دیه دامیه فک: در صورتی که جراحت به گوشت فک وارد شده باشد و با خونریزی شدید یا خفیف همراه باشد، دیه دامیه یا دوصدم دیه کامل محاسبه می‌شود. مبلغ دیه دامیه فک برابر با 12 میلیون تومان است.

دیه متلاحمه فک: در صورتی که جراحت باعث بریدگی فک تا پوست نازک روی استخوان شود، مبلغ دیه متلاحمه فک برابر با سه‌صدم دیه کامل یعنی 18 میلیون تومان خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دیه لاله گوش و دیه کج شدن بینی می‌توانید از وبلاگ دادسو بهره‌مند شوید.

دیه سمحاق فک: در صورتی که جراحت به پوست نازک روی استخوان برسد، مبلغ دیه سمحاق فک برابر با چهارصدم دیه کامل یعنی 24 میلیون تومان خواهد بود.

دیه موضحه فک: اگر میزان آسیب به فک شدید باشد و پوست روی استخوان از بین برود و استخوان فک آشکار شود، مبلغ دیه موضحه فک یا پنج‌صدم دیه کامل که برابر با 30 میلیون تومان است، در نظر گرفته می‌شود. اگر پس از ترمیم، جایگاه آسیب روی فک باقی بماند، مبلغ 7 میلیون و 500 هزار تومان به این رقم افزوده می‌شود. همچنین، در صورت ایجاد شکاف روی صورت، مبلغ هشت‌صدم دیه کامل یا 48 میلیون تومان دیگر به فرد پرداخت می‌شود.

دیه هاشمه فک: در مواقعی که جراحت وارد شده منجر به شکستن فک بدون جراحت شود، دیه هاشمه برای این صدمه در نظر گرفته می‌شود و مبلغ آن برابر با 60 میلیون تومان است.

دیه مُنَقَّله فک: اگر جراحت باعث جابجایی استخوان فک شود و امکان جبران آن وجود داشته باشد، مبلغ دیه مُنَقَّله فک برابر با پانزده درصد دیه کامل یعنی 90 میلیون تومان محاسبه می‌شود.

دیه کبودی فک: در نظر گرفتن دیه کبودی فک بر اساس نوع کبودی انجام می‌شود. برای کبودی سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن فک، مبلغ دیه به ترتیب برابر با 3 میلیون و 600 هزار تومان، 1 میلیون و 800 هزار تومان و 900 هزار تومان خواهد بود.

دیه شکستگی فک (پایین و بالا):

 • فک بالا: بر اساس قانون، دیه شکستگی فک بالا شامل حکم شکستگی استخوان‌های سر و صورت است. مبلغ دیه برای فک بالا برابر با ده صدم دیه کامل یعنی 60 میلیون تومان است.
 • فک پایین:
  • در صورتی که استخوان فک پایین به خاطر صدمه ترک بردارد، مبلغ دیه برای جبران این مشکل برابر با چهار پنجم دیه کامل فک یا 480 میلیون تومان خواهد بود.
  • اگر آسیب وارد شده به فک موجب خرد شدن استخوان فک شود، دیه برابر با یک سوم دیه کامل یعنی 200 میلیون تومان خواهد بود.
  • در صورتی که صدمه وارد شده به فک بدون مشکل درمان شود، مبلغ دیه برابر با چهار پنجم دیه کامل یا 160 میلیون تومان خواهد بود.
  • اگر شدت صدمه وارده شدید باشد و فک به خاطر این آسیب بشکند، مبلغ دیه برابر با یک پنجم دیه کامل یا 120 میلیون تومان است.
  • در صورتی که شکستگی فک بدون عیب درمان شود، مبلغ دیه چهار پنجم یا 100 میلیون تومان خواهد بود.
  • در مواقعی که صدمه فک به اندازه‌ای باشد که بدون شکستگی فک به استخوان نفوذ کند، میزان دیه این آسیب برابر با چهارم دیه شکستگی فک یا 30 میلیون تومان خواهد بود.
رزرو مشاوره