چگونگی استرداد سند
فهرست مقالات

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی یکی از اهمیت‌های بزرگ در دعاوی ملکی است. در عموم، دو نوع اصلی از سند برای انتقال مالکیت املاک وجود دارد: سند رسمی و سند عادی.

این دو نوع سند در برخی موارد اختلافاتی دارند. مطابق با ماده 1287 قانون مدنی ایران، تعریف وضوحی از سند رسمی ارائه شده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

در این مطلب، مراحل الزامی برای تهیه سند رسمی، ضرورت تنظیم سند رسمی برای مغازه و خودرو، و نمونه دادخواست برای تنظیم سند رسمی توضیح داده خواهد شد.

وکیل ملکی حق‌جویان می‌تواند در این زمینه به شما راهنمایی کند. در صورت نیاز به کمک در تهیه سند رسمی، می‌توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس بگیرید.

اقدامات دادگاه در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 دادگاه برای تایید اختیار و حق احضار خوانده به منظور تنظیم سند رسمی، باید از صحت و اعتبار انتقال مالکیت مطمئن شود. این امر از طریق مراجعه به مدارک و شواهد موجود و انجام مراحلی که شما ذکر کرده‌اید صورت می‌گیرد.

در این مراحل، دادگاه ابتدا باید اثبات کند که فروشنده مالک اصلی ملک است و سپس اهلیت خوانده جهت فروش ملک را تایید کند. این امر از طریق بررسی مدارک مالکیت و اجازه فروش ملک انجام می‌شود.

سپس، دادگاه باید اطمینان حاصل کند که خریدار پرداخت‌ها و تعهدهای مندرج در سند عادی را به جا آورده و شرایط قرارداد را انجام داده است. این اثبات از طریق ارائه مدارک و شواهد مالی و قراردادی صورت می‌گیرد.

در نهایت، دادگاه باید میزان هزینه تنظیم رسمی سند و مسئولیت پرداخت آن را احراز کند، که این امر نیز بر اساس قوانین و مقررات مربوطه انجام می‌شود.

با صدور حکم جهت الزام به تنظیم سند رسمی از سوی دادگاه برای خوانده، وی به مدت ده روز فرصت خواهد داشت تا به دفترخانه مشخص شده مراجعه کرده و سند رسمی مالکیت را به نام خواهان انتقال دهد. در صورتی که خوانده از انجام این تعهد سر باز زد، واحد اجرای احکام دادگاه به صورت مستقیم و رسمی به دفترخانه مذکور دستور می‌دهد که سند رسمی انتقال مالکیت را تنظیم کند؛ سپس یک نماینده از دادگاه به دفترخانه اعزام می‌شود و به جای خوانده امضا خواهد کرد.

با این اقدامات، اختیار و حق احضار خوانده برای تنظیم سند رسمی معتبر و اثبات شده خواهد بود.

در مواردی که مشخص شده که فروشنده باید در تاریخ معینی در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و سند ملک را به نام خریدار منتقل کند، اگر فروشنده از انجام این تعهد خودداری کند، خریدار می‌تواند از مراحل قانونی برای تنظیم و انتقال سند بهره ببرد.

برای این کار، خریدار باید به دادگاه مراجعه کرده و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه‌ای را مطرح کند. در این دادخواست، خریدار باید موارد مرتبط با قولنامه، اعتبار تاریخ مشخص شده برای انتقال مالکیت، و عدم انجام تعهدات توافق شده توسط فروشنده را برجسته کند.

با طرح این دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دادگاه می‌تواند پس از بررسی و اثبات موارد، حکمی را صادر کند که فروشنده را به انجام تعهداتش و تنظیم سند ملک ملزم نماید. این اقدام اجازه می‌دهد که خریدار به صورت رسمی به مالکیت ملکی که به طور قولنامه‌ای خریداری شده است، دست یابد.

با این رویه قانونی، خریدار می‌تواند از حقوق و مزایای قانونی خود بهره‌مند شود و به صورت مشروع و قانونی به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه‌ای خود دست یابد.

موانع الزام به تنظیم سند رسمی

دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ممکن است در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شوند. برخی از موانع و مشکلاتی که ممکن است در این حوزه به وجود آید عبارتند از:

  1. مقاومت فروشنده یا مالک: ممکن است فروشنده یا مالک خودرو یا ملک موافقتی با تنظیم سند رسمی نداشته باشد و از طریق اعتراضات و اقدامات قانونی تلاش کند تا این موضوع را به تعویق بیندازد.
  2. تأخیر در مراجعه به دفتر ثبت اسناد: ممکن است طرفین دوام بدهند یا تأخیر کنند در مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای تنظیم سند رسمی.
  3. مشکلات فنی یا حقوقی در پرونده: در برخی موارد، ممکن است پرونده مشکلات فنی یا حقوقی داشته باشد که باعث تأخیر در رسیدگی به دعوا و تنظیم سند رسمی شود.
  4. مقاومت دولتی یا مقامات محلی: ممکن است دولت یا مقامات محلی از تنظیم سند رسمی برای خرید و فروش خودرو یا ملک با شرایط خاصی روبرو شوند که باعث تأخیر در فرایند می‌شود.
  5. نقص در مدارک و اسناد مربوطه: در برخی موارد، ممکن است مدارک و اسناد مربوطه ناقص یا نامناسب باشند که باعث تأخیر یا مشکلات دیگری در فرایند تنظیم سند رسمی شود.

به علاوه، در برخی حالات ممکن است فرایند رسیدگی به دعوا و تنظیم سند رسمی مدت طولانی‌تری از زمان مورد انتظار نیاز داشته باشد که می‌تواند باعث ناراحتی و ناراضی‌ای از طرفین شود. از این رو، توصیه می‌شود که طرفین در هر مرحله از فرایند با دقت و آگاهی عمل کرده و از مشاوره حقوقی مناسب بهره‌مند شوند تا بهترین نتیجه را به‌دست آورند.

رزرو مشاوره