وکیل شرب خمر در مشهد
فهرست مقالات

دریافت خسارت در تصادفات رانندگی

 

 

ارثیه زنان از ملک و زمین

 

بیمه شخص ثالث می‌تواند یکی از راه‌های جبران خسارت در تصادفات رانندگی باشد، اما همانطور که اشاره کردید، مسئولیت اصلی بر عهده فردی است که حادثه را ایجاد کرده است. بر اساس قوانین رانندگی، فردی که مستقیماً مسبب تصادف است، مسئولیت خسارت ناشی از تصادف را بر عهده دارد.

در صورت وقوع تصادف، مشخص کردن مسبب اصلی حادثه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه قوانین ممکن است در هر کشوری متفاوت باشند، لازم است مسببان تصادف به دقت شناسایی شوند و مسئولیت خسارت به مراتب بهتر و قابل تعقیب باشد. همچنین، برنامه‌ها و اقداماتی می‌توانند در جهت افزایش آگاهی و ایجاد رفتارهای ایمن‌تر در جامعه اتخاذ شوند تا تعداد تصادفات و خسارات آنها کاهش یابد.

تبصره دو ماده یک قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری به وضوح مشخص می‌کند که مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، از مسئولیت شخصی که مستقیماً مسبب حادثه است، مانع نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی در یک حادثه مسئول ایجاد آن باشد، مسئولیت خسارت ناشی از آن به عهده او است و دارنده وسیله نقلیه نمی‌تواند از مسئولیت شخصی معاف شود.

مفهوم اصلی این تبصره این است که مسئول جبران خسارت وارده همواره مقصر حادثه نیست. در برخی موارد، تصادف‌ها ممکن است بدون ارتکاب تقصیر اتفاق بیفتد و زیانی به بار آید. در این صورت، شخص بی‌گناه ممکن است مسئول شناخته شود و از این رو، تبصره مذکور اهمیت زیادی در تعیین مسئولیت و جبران خسارت دارد.

ماده ۱ قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تعریفی از “دارنده” را ارائه می‌دهد که به عنوان مالک یا متصرف وسیله نقلیه شناخته می‌شود. هر کسی که بیمه‌نامه مرتبط با این ماده را تهیه کند، به عنوان دارنده مسئولیت جبران زیان‌های وارده به اشخاص ثالث را بر عهده می‌گیرد.

این تعریف بر اساس ماده ۱۹ قانون، دارنده را به عنوان فردی تعریف می‌کند که از وسیله نقلیه استفاده می‌کند و باید بیمه‌نامه مرتبط با آن وسیله را به همراه داشته باشد. بنابراین، دارنده مسئولیت جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث از طریق وسیله نقلیه یا متعلقات آن را بر عهده دارد، به شرطی که بیمه‌نامه معتبری برای آن وسیله داشته باشد.

رزرو مشاوره