درخواست تخلیه ملک تجاری
فهرست مقالات

درخواست تخلیه ملک تجاری

درخواست تخلیه ملک تجاری به منظور پایان دادن به تصرفات غیرقانونی و استیلای بر روی ملک، می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه عمومی و حقوقی انجام شود. افرادی که حقوقی به ملک دارند، مانند خریداران بر اساس مبایعه‌نامه، موجران که مدت اجاره نامه آنها به پایان رسیده، و سایر افرادی که به نحوی مشمول این موضوع هستند، می‌توانند اقدام به تخلیه ملک خود کنند.

برای شروع این روند، باید دادخواست تخلیه را تنظیم کرد و آن را به دادگاه عمومی و حقوقی مربوط به ملک تجاری خود ارائه داد. به عنوان مثال، اگر ملک در شهر اصفهان واقع شده باشد، دادخواست باید به دادگاه عمومی و حقوقی شهر اصفهان خطاب شود.

پیشنهاد می‌شود قبل از طرح این دعوی، با یک وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی مشاوره حقوقی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهترین راهبرد را برای رسیدگی به مسئله خود انتخاب کنید و در تهیه و ارائه اسناد و اطلاعات مورد نیاز به دادگاه، بهترین حمایت را داشته باشید.

در نهایت، پس از اقامه دعوای تخلیه و صدور حکم تخلیه، شیوه اجرای حکم توسط ضابطین قضایی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

کسانی که می توانند دعوای تخلیه ملک تجاری را اقامه نمایند؟

در تنظیم دادخواست‌های حقوقی، افراد زیر می‌توانند به عنوان سِمَت شخصی که دادخواست از طرف او طرح می‌شود، اقدام به ثبت دعوای تخلیه ملک تجاری کنند:

  1. مالک ملک:
    • مالک ملک تجاری حق دارد که نسبت به دارایی خود اقدامات لازم را انجام دهد. اگر شخصی به صورت عدوانی ملک تجاری را اشغال کرده یا تصرف کرده باشد، مالک می‌تواند طبق ماده 308 قانون مدنی، به عنوان غاصب، دعوی تخلیه را در دادگاه مطرح کند. در صورت ممنوعیت موقت مالک از انجام تصرف توسط توافقات قانونی، نیز می‌تواند دعوای تخلیه را ارائه دهد.
  2. موجر ملک:
    • مستاجر نیز به عنوان سمت طرح دعوای تخلیه ملک تجاری مطرح می‌شود. اگر مستاجر جدید به‌طور غیرقانونی ملک را تصرف کرده و تخلیه نکند، موجر (مستاجر سابق) می‌تواند دعوای تخلیه را بر علیه مستاجر جدید اقدام کند.
  3. وکیل دادگستری:
    • مالک یا موجر ملک می‌توانند به یک وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی وکالت بدهند تا دعوای تخلیه را به نیابت از آنها طرح کند. وکیل دادگستری با تخصص در حوزه ملکی می‌تواند بهترین نیازهای حقوقی شما را تضمین کند.

پیشنهاد می‌شود که قبل از اقدام به طرح دعوای تخلیه، با یک وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی مشاوره حقوقی کنید تا بهترین استراتژی را برای رفع مشکلات خود انتخاب کنید.

 

تنظیم دادخواست

در نظام دادرسی حقوقی، فردی که می‌خواهد دعوای تخلیه یا دعاوی حقوقی دیگری را اقامه نماید، به عنوان “خواهان” شناخته می‌شود. خواهان باید دادخواست حقوقی را که برگه چاپی خاصی است، تنظیم کرده و از راه‌های قانونی به دادگاه عمومی و حقوقی تحویل دهد. شخصی که دعوای تخلیه بر علیه او مطرح می‌شود، به نام “خوانده” شناخته می‌شود. خوانده باید به صورت غیرقانونی ملک تجاری را به تصرف خود درآورده یا به تصرفات خود به صورت غیرقانونی ادامه دهد.

اگر ثابت شود که خوانده اصلاً متصرف ملک مورد دعوی نیست و به اشتباه گرفته شده است، او می‌تواند با وارد کردن ایراد عدم توجه دعوی به شخص خوانده، پرونده را به نفع خود پایان دهد.

خواهان برای طرح دعوای تخلیه ملک تجاری، دادخواست حقوقی را تنظیم کرده و به دادگاه ارسال می‌کند. اطلاعات مشخصات خواهان و خوانده، مانند نام و نام خانوادگی، نشانی محل اقامت، شماره تماس، و غیره، در دادخواست باید قید شود.

دلایل و مدارکی که خواهان به استناد آنها خود را صاحب حق تخلیه ملک تجاری می‌داند، نیز باید در دادخواست ذکر شوند. این مدارک ممکن است شامل قرارداد اجاره‌نامه، سند مالکیت ملک و سند‌های دیگر باشد. در قسمت شرح دادخواست، خواهان باید جزئیاتی از وقایع و رخدادهایی که موجب تخلیه ملک از تصرف او شده و به تصرف وی بازنگشته است را بیان کند.

دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا سامانه‌های مربوط به وکلا، به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستانی که ملک یا مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن قرار دارد، ارسال شود

 

رزرو مشاوره