حکم زنای فرد نابالغ چیست؟
فهرست مقالات

حکم زنای فرد نابالغ چیست؟

زنا به عنوان یکی از جرائم شرعی و قانونی در اسلام به شدت محکوم شده است و مجازات سنگسار یا اعدام برای افراد متورط در این جرم در برخی موارد تطبیق می‌یابد. اسلام در مواردی که شخص به زنا متهم شود، شرایط و موارد مشخصی را برای اثبات این جرم و اعمال مجازات‌ها در نظر گرفته است. این شرایط ممکن است در مراجعه به فقه و اصول دینی تفاوت داشته باشند، اما در اکثر موارد عناصری مشترک برای اثبات زنا در نظر گرفته می‌شوند. بعضی از اصول و شرایط معمولاً مطرح شده در مورد زنا در اسلام عبارتند از:

  1. قصد (نیت): شخص باید با قصد و اختیار خود به عمل زنا بپردازد. به عبارت دیگر، این کار باید به طور آگاه و اختیاری انجام شود.
  2. شهادت شاهدان: برای اثبات زنا نیاز به داشتن شاهدان و شهادت آن‌ها دارید. تعداد و جنسیت شاهدان ممکن است متفاوت باشد و باید به شرایط محلی و قوانین مربوطه پیروی کند.
  3. زمان و مکان: باید مشخص شود که زنا در چه زمان و در کجا رخ داده است.
  4. حدس و گمان نبودن: شخص نباید براساس حدس و گمان متهم به زنا شود؛ بلکه نیاز به دلایل مشخص و شهادت منطقی دارد.
  5. زنای محصنه و زنای غیر محصنه: اسلام بین زنای محصنه (زنا با زن متاهل) و زنای غیر محصنه (زنا با زن مجرد) تفاوت قائل می‌شود و مجازات‌ها ممکن است در این دو حالت متفاوت باشد.

 

زنای فرد نابالغ

در شرایط تحقق جرم زنا، اگر یکی از طرفین یا هر دوی آنها نابالغ باشند (یعنی به سن بلوغ نرسیده باشند)، جرم زنا تأیید می‌شود. به عبارت دیگر، در صورت وقوع رابطه جنسی به اندازه‌ای که حد زنا را تشکیل می‌دهد بین یک فرد بالغ و یک فرد نابالغ رخ دهد، این عمل به عنوان زنا شناخته می‌شود و تحت مفهوم جرم زنا قرار می‌گیرد.

به همین دلیل، در این شرایط، عواقب و مجازات‌های مرتبط با جرم زنا برخوردار از اعتبار قانونی خواهند بود.

 

حکم زنای فرد نابالغ

ماده 222 و ماده 228 از قانون مجازات اسلامی به تصریح مشخص می‌کنند که در صورتی که یکی از طرفین یا هر دوی آنها نابالغ باشند و درگیر جرم زنا شوند، مجازات حد زنا برای آنان اجرا نمی‌شود. به جای اعمال حد زنا، اقدامات تامینی و تربیتی به اجرا درآمده و مطابق کتاب اول قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شوند.

در مورد زنا با محارم نسبی (زنای محصنه)، اگر زانیه بالغ و زانی نابالغ باشند، مجازات تنها برای زانیه به صد ضربه شلاق محدود می‌شود. به این معنا که مرد نابالغ در این موارد مجازات شلاق نمی‌بیند.

بنابراین، بر اساس این مواد از قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای فرد نابالغ در موارد معیّنی کمتر از مجازات افراد بالغ ممکن است و تنها بر روی زانیه (زن زناکار) تأثیر می‌گذارد. این مقررات مرتبط با حقوق جزایی در اسلام و اعتبار قوانین جاری در کشورهایی که از اصول اسلامی در قوانین خود استفاده می‌کنند، است.

رزرو مشاوره