چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟
فهرست مقالات

جعل مدرک برای فرار از خدمت سربازی

رفتن به خدمت سربازی یکی از چالش‌ها و مواردی است که برای هر فردی ممکن است به وجود بیاید عده‌ای ممکن است برای نرفتن به سربازی دست به اقداماتی زده که منتهی به فرار آنها و نرفتن به خدمت سربازی باشد یکی از مواردی که فرد می تواند با استفاده از آن این عمل را انجام دهد جعل مدرک برای فرار از خدمت سربازی می‌باشد در این موضوع و این مبحث ما می‌خواهیم به این نوع عمل اشاره کنیم و آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم اساساً با جعل مدرک برای فرار از خدمت چه مجازات‌هایی
شامل فرد مورد نظر می شود و مواردی که پیرامون این موضوع هست را بررسی کنیم.

جعل مدارک پزشکی:

در قانون مجازات اسلامی به جعل مدارک پزشکی برای ارائه دادن آن به مراکز مراکز مورد نظر جهت فرار از خدمت و نرفتن خدمت اشاره شده است و اینطور بیان کرده است که اگر فردی برای خودش یا برای دیگری این عمل را انجام دهد یعنی اینکه گواهی پزشکی جهت ارائه به نظام وظیفه یا برای دادگاه جعل کند که بخواهد با استفاده از آن فرار از خدمت سربازی را انجام دهد به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
علاوه بر این در قانون خود نظام وظیفه ام به این امر اشاره شده است و در آنجا آمده است که اگر فردی با استفاده از مهر یا امضا و کارت پایان خدمت و یا معافیت و مواردی از این قبیل با جعل این موارد باعث شود که از خدمت سربازی فرار کند مجازات حبس را در پیش دارد.

مجازات پزشکی که گزارش خلاف واقع داده است:

مواردی که تا الان گفته شد در خصوص فردی بود که با جعل مدارک باعث شود که از خدمت سربازی فرار کند اما می خواهیم به مطلبی اشاره کنیم که در آن برای پزشک مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است و آن مربوط به زمانیست که پزشکی با ارائه گزارش خلاف واقع باعث معافیت فرد از خدمت شود و باعث شود که فرد به خدمت نرود و در اصطلاح از خدمت فرار کند قانونگذار برای این عمل و در خصوص پزشک مجازات مشخصی را در نظر گرفته است که این مجازات از قبیل حبس و جدای
نقدی می باشد.
و باید به این نکته اشاره کرد که اگر پزشک مبلغی را در جهت این کار اخذ کرده باشد آن مبلغ به عنوان جریمه ضبط خواهد شد و فردی که آن مبلغ را داده است به عنوان رشوه دهنده به مجازات مربوطه محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط:
ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد.
ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی:
(اصلاحی ۱۳۶۸/۰۹/۰۸)- کسانیکه با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ،‌شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه، یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه‌ عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ‌ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یکسال تا پنج سال
محکوم می‌ شوند.

رزرو مشاوره