جریمه تاخیر در گرفتن شناسنامه نوزاد
فهرست مقالات

جریمه تاخیر در گرفتن شناسنامه نوزاد

  1. مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان: ماده 15 این قانون مشخص می‌کند که نوزادان باید شناسنامه خود را حداکثر تا 15 روز از تاریخ تولد دریافت کنند. این مهلت 15 روز به حساب نمی‌آید، اگر روز تولد یک روز تعطیل رسمی باشد.
  2. تفاوت بین نوزادان پدر و مادر ایرانی و غیرایرانی: مهمترین نکته این است که این ماده تفاوتی بین نوزادانی که پدر و مادر هر دو ایرانی هستند و نوزادانی که یکی از والدین آن‌ها غیرایرانی است، قائل نمی‌شود. به عبارت دیگر، تاریخ 15 روزه برای گرفتن شناسنامه نوزاد در هر دو مورد صدق می‌کند.
  3. شرایط خاص برای تعویق مهلت: مهلت 15 روزه ممکن است به صورت موقت تعویق یابد. این تعویق تنها زمانی اتفاق می‌افتد که ولادت نوزاد در حین یک سفر زمینی، هوایی یا دریائی اتفاق بیافتد. در این صورت، تعیین تکلیف برای گرفتن شناسنامه نوزاد، از تاریخ رسیدن به مقصد سفر محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، اگر نوزادی در حین سفر زمینی یا هوایی به دنیا بیاید، مهلت 15 روزه برای گرفتن شناسنامه از تاریخ ورود به مقصد آغاز می‌شود. این اصطلاحات و شروط به منظور افزایش انعطاف‌پذیری در فرآیند ثبت ولادت نوزادان در مواقع خاص در نظر گرفته شده‌اند.

ماده 16 قانون ثبت احوال در مورد افراد مسئول ثبت و اعلام ولادت نوزاد تصریحات دارد و ماده 3 قانون تخلفات، جرایم و مجازات مرتبط با اسناد سجلی و شناسنامه، مجازات تاخیر در گرفتن شناسنامه توسط این افراد و عدم اعلام ولادت را تعیین می‌کند.

  1. افراد مسئول ثبت و اعلام ولادت نوزاد: ماده 16 قانون ثبت احوال افرادی را مشخص می‌کند که مسئولیت ثبت و اعلام ولادت نوزادان را دارند. این افراد به عنوان مسئولین ثبتی شناخته می‌شوند و مسئولیت دقیق آن‌ها در مراحل ثبت ولادت نوزادان توسط قانون تعیین شده است.
  2. مجازات تاخیر در گرفتن شناسنامه و عدم اعلام ولادت: ماده 3 قانون تخلفات، جرایم و مجازات مرتبط با اسناد سجلی و شناسنامه، مجازاتی برای افرادی که تاخیر در گرفتن شناسنامه نوزاد ایجاد کنند یا عدم اعلام ولادت نوزاد را انجام دهند، تعیین می‌کند. این مجازات شامل جزای نقدی می‌شود.
  • میزان جریمه: طبق ماده 3 قانون تخلفات، جرایم و مجازات مرتبط با اسناد سجلی و شناسنامه، میزان جریمه برای تاخیر در گرفتن شناسنامه توسط این افراد و عدم اعلام ولادت نوزاد تعیین شده و معمولاً در بازه‌ی مشخصی قرار داده می‌شود. به عبارت دیگر، جریمه بر اساس مقداری از 50.000 ریال تا 300.000 ریال تخصیص می‌یابد.
  • تکرار جرم: در صورتی که افراد این جرم را تکرار کنند، مجازات آن‌ها به حداکثر میزان تعیین شده در این ماده، یعنی بیشترین مقدار جریمه نقدی، افزایش می‌یابد.

این مجازات‌ها به منظور تشویق افراد مسئول به انجام به موقع و دقیق وظایف خود در زمینه ثبت ولادت نوزادان و ارائه شناسنامه به والدین نوزادها و افزایش انضباط در این موارد تعیین شده است. اهمیت این مسائل از نظر حقوقی و اجتماعی به جلوگیری از تاخیر در ثبت ولادت نوزادان و ارائه شناسنامه به آن‌ها توسط مسئولین ثبتی می‌باشد.

رزرو مشاوره