اجازه ازدواج مجدد برای زوج
فهرست مقالات

اجازه ازدواج مجدد برای زوج

جواز ازدواج مردان یکی از موضوعاتی است که در سال های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی قوانین مختلفی در این زمینه مطرح شده است. در گذشته، رضایت به ازدواج مجدد مرد امری مضحک و پوچ تلقی می شد، زیرا اکثر مردم معتقد بودند که ازدواج مجدد نیازی به رضایت کسی ندارد و یک امر خصوصی است. علاوه بر این عقیده، تعدد زوجات در بین مردان رایج است و هرکس به اندازه توان مالی خود هر چند وقت یکبار ازدواج می کند.
اما با تغییر سبک زندگی و طرز فکر افراد، ازدواج مجدد مستلزم رضایت همسر اول است. بنابراین مردانی که قصد ازدواج مجدد دارند باید دادخواستی برای صدور جواز ازدواج دیگر برای مرد تنظیم و به دادگاه ارائه کنند تا دادگاه با توجه به شرایط و دلایل ارائه شده تصمیم به صدور یا عدم صدور آن بگیرد.

 

درخواست ازدواج مرد به چه معناست؟

معنی دادخواست ازدواج مجدد برای مرد: اگر مردی بخواهد به دلیل عدم تمکین  زن خود مجدداً با زن دیگری ازدواج کند، می تواند از دادخواست قانونی برای ازدواج مجدد برای مرد استفاده کند. در واقع درخواست ازدواج مجدد از مرد نوعی جواز و تکلیف است. غالباً درخواست اجازه از مرد برای ازدواج مجدد مربوط به عیب و ضعف زن در مقابل شوهر است. اگرچه این نظریه 100% صحیح نیست، اما می توان آن را دلیل اصلی انجام این کار مردان دانست.

شرایط قانونی
اولین قدم برای اخذ مجوز تغییر طرح، تنظیم دادخواست ازدواج مجدد است که پس از آن توسط دادگاه خانواده تصمیم گیری خواهد شد. در سال 1353 قانونی در مورد تعدد زوجات به تصویب رسید و در سال 1391 اصلاح شد و تا حدودی قانون مصوب 53 را مورد حاشیه قرار داد. همچنان به مفاد قانون 1953 اشاره خواهد شد.ماده 16 قانون مقرر می دارد که مرد متاهل حق ندارد زن دوم بگیرد مگر در موارد استثنایی. شرایط و موارد خاص مربوط به درخواست ازدواج مجدد در زیر آمده است.
1. اولین شرط ازدواج مجدد مرد، رضایت همسر اولش است. اگر زن اول واقعاً با این کار موافقت کند و این توافق نامه را بنویسد، زوج می تواند به دادگاه مراجعه کند و پس از تقدیم دادخواست اجازه ازدواج مجدد برای زوج باید از دادگاه رضایت نامه بگیرد.
2. ناتوانی زن در انجام تعهدات زناشویی نسبت به شوهر و ناتوانی جنسی. علاوه بر این، ممکن است زن نقص جنسی نداشته باشد، اما تمایلی به اطاعت از شوهر نداشته باشد، در این صورت مرد می تواند تقاضای ازدواج مجدد را کرده و او را به دادگاه بفرستد.
3. علاوه بر شرایط مهم دیگری که منجر به درخواست مرد برای مجوز ازدواج می شود. این بیماری و جنون لاعلاج زن است. طبق ماده 8 قانون، در صورتی که زنی به این نوع بیماری مبتلا باشد، مرد می تواند ازدواج مجدد کند.
4.اگر زن به دلایل خاص به بیش از 5 سال حبس محکوم شود یا زن اعلام کند که نمی تواند جزای نقدی را پرداخت کند و مجبور به پرداخت آن شود، مورد دیگری وجود دارد. برای اجرای حکم زندان، مرد می تواند تقاضای اجازه ازدواج مجدد کرده و مطابق آن عمل کند.
5.هر نوع اعتیاد زن که زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار دهد یا زندگی مرد را به خطر بیندازد. در این صورت مرد مجاز به درخواست اجازه ازدواج خواهد بود.
6. عقیم و نازا بودن زوجه و نیز ترک خانه شوهر بدون دلیل موجه از دیگر دلایل و شرایط تقدیم چنین دادخواستی از سوی مرد است.

رزرو مشاوره